Marka Tescilinden Önce ! Marka Tescil Belgesi, Marka Tescil, Marka Tescili, istanbul, istanbul Marka Tescili, Marka Tescil, Marka Tescili, Marka Tescil Belgesi, Marka Tescili Belgesi, İstanbul
 
Marka Tescil Belgesi  
ANASAYFA KURUMSAL BİYOGRAFİ LİNKLER SİTE HARİTASI SSS REFERANSLAR BİZE ULAŞIN
marka tescil belgesi
 
Ad/Firma
Telefon
E-mail
Konu
Açıklama
 
 

  Marka Tescil Belgesi: Anasayfa / Marka Tescil Başvuru / Marka Tescilinden Önce !

Marka Tescilinden Önce !

Kategori: Marka Tescil Başvuru
Marka Bilinci
Bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir. Marka da esas olan ayırt edici ve benzersiz olmasıdır.

Sağladığı Faydalara Bakalım
1- Müşterilerin ürünleri birbirinden ayırt edebilmelerini sağlar,
2- Firmanın ürünlerini farklılaştırmalarına olanak sağlar,
3- Pazarlamanın önemli bir aracı olup,marka imajı ve şöhreti oluşturmada esas teşkil eder,
4- Kullanım hakları devredilebilir (lisans) ve imtiyaz ücretleri aracılığıyla doğrudan mali kaynak sağlar,
5- İmtiyaz (franchising) anlaşmaları için hayati öneme sahip bir unsurdur,
6- Kıymetli bir ticari varlık olabilir,
7- Firmaları ürün kalitesini sürdürmek ya da geliştirmek için yatırıma teşvik eder,
8- Finansman bulmada faydalı olabilir.

Marka Ön Araştırmasının Yapılması
Marka ön araştırması; Marka ön araştırması yapılmadan yapılan marka başvurularının yaklaşık %60' ı red edilmektedir. Marka ön araştırması yaparak, başvuru yaptığınız marka adının, daha önce tescil edilip edilmediğini öğrenebilir ve ona göre tedbir alarak marka tescil başvurunuzu yaparsınız.

Marka Seçiminde Önemli Kriterler
Seçtiğiniz markanın tescil için gerekli tüm hukuki şartları karşılayıp karşılamadığını kontrol edin (başvurunun reddedilmesiyle ilgili sebepler için KHK madde7'ye bakınız).
Mevcut markalarla aynı ya da ayırt edilemeyecek şekilde benzer olmadığından emin olmak için bir marka araştırması yapın.
Markanın okunması, yazılması, telaffuzu ve hatırlanmasının kolay olduğundan ve her türlü reklam araçlarına uygun olduğundan emin olun.
Markanın kendi dilinizde ve potansiyel ihracat piyasalarınıza ait dillerde istenmeyen ikinci bir anlama sahip olmadığından emin olun.
Aynı alan adının (İnternet web adresinin) tescil için mümkün olup olmadığını kontrol edin.

Neden Marka Tescili?
Markanın temel işlevi tüketicilerin bir firmaya ait bir ürünü (mal veya hizmet) rakip firmalar tarafından üretilen aynı ya da benzer ürünlerden ayırt edebilmesini sağlamaktır. Belli bir üründen memnun olan tüketiciler, gelecekte söz konusu ürünü muhtemelen yeniden alacaklar veya kullanacaklardır. Bundan dolayı tüketicilerin aynı veya benzer ürünler içerisinde kolaylıkla seçim yapmaları sağlanmalıdır. Markalar firmaların bizzat kendilerinin ve ürünlerinin rakiplerinden farklılaşmasına ve tüketicilerin gözünde firmanın imaj ve şöhretinin oluşmasına katkıda bulunarak, firmaların markalandırma ve pazarlama stratejilerinde kilit rol oynar. Bir şirketin imajı ve şöhreti bir müşteri kitlesinin oluşturulmasında ve firmanın ticari itibarının artırılmasında esas olan güveni yaratır. Tüketiciler genellikle belirli markalarla, o markayı taşıyan ürünlerde var olan kalite veya özelliklerden oluşan nitelikler setine dayalı bir duygusal bağ oluştururlar. Markalar; firmaları kendi markalarını taşıyan ürünlerin olumlu bir şöhreti olmasını sağlamak amacı doğrultusunda ürünlerinin kalitelerini sürdürme ve artırmaya yönelik yatırım yapmaya da teşvik eder.

Markanın Değeri
Dikkatle seçilen ve oluşturulan markanın değeri bir çok şirket için kıymetli bir ticari varlıktır. Bazı şirketler için marka, şirketin sahip olduğu en değerli varlık olabilir. Ünlü  Cola ve Bilgisayar ve yazılım markaları gibi dünya çapında meşhur markaların tahmini değeri her biri için 50 milyar doların üzerindedir. Bunun nedeni; tüketicilerin markalara, onların şöhretine, imajına ve marka ile ilişkili olan ve arzu edilen niteliklere değer vermeleri ve beklentilerini karşılayan ve diğerlerinden ayırt ettikleri bir markayı taşıyan ürüne daha fazla para ödemeye hazır olmalarıdır. Dolayısıyla, iyi bir imajı ve şöhreti olan bir markaya sahip olmak şirkete rekabet avantajı sağlar.

Marka Olabilecek İşaretler
Bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Marka Olamayacak İşaretler
1- 5. madde kapsamına girmeyen işaretler,
2- (Değişik: 5194 - 22.6.2004 /m.13) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer markalar,
3- Ticaret alanında cins, çeşit, (Ek ibare: 4128 - 3.11.1995 / m.5) "vasıf", kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,
4- Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,
5- Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler,
6- Mal veya hizmeti niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynığı gibi konularda halkı yanıltacak markalar,
7- Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek markalar,
8- Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanlar içeren markalar,
9- Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesine göre tanınmış markalar,
10- Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,
11- Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar.
(Değişik 2. fıkra: 5194 - 22.6.2004 / m.13) Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (1), (3) ve (4) bentlerine göre tescili reddedilemez.

Logo Tasarımı
Bir firmanın, ürünün ya da hizmetin isminin harf ve grafiksel öğeler kullanılarak, sembolleştirilmesidir. Amblemden farklı olarak, ayırt edici özellikler yanında, firmanın ismini de yansıtır.

Başarlı Bir Marka Yaratmak İçin...
1- Özgün olmalıdır(Başka firma ya da ürünlere ait logolar ile karışıklığa sebep vermemeli, hatta çağrıştırmamalıdır).
2- Firmalar için kurumsal kimliği ifade etmelidir.
3- Sade, kolay anlaşılır, hatırlanması kolay olmalı,
4- Farklı koşullarda görüldüğü zaman bile akılda kalıcı olmalı,
5- Mümkün olduğunca az renkten oluşmalı,
6- Her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir olmalı,
7- Çok küçük ölçülerde detaylar kaybolmamalı,
8- Çok büyük ölçülerde dağınık görünmemeli,
9- Her türlü ölçüde ve arka planda(yüzeyde) okunabilir olmalıdır.
10- Başka tasarımlardan esinlenen logolar o firmaya ya da ürüne büyük zarar verebilir.
11- Logo tasarımcıyı değil firmayı ya da ürünü yansıtmalıdır.
12- Seçilen ya da tasarlanan font veya şekil şirketin içeriğine uygun olmalıdır.
13- Firmanın kimliği ve firmayı yansıtan kavramların neler olduğunu bilinmelidir.
 
Marka Tescil, Marka Tescili İçerik: Marka Tescil Nasıldır, Marka Tescil Ne Demektir, Marka Tescil Ne Şekilde Alınır, Marka Tescil Neden Alınır, Marka Tescil Ne Kadara Alınır, Marka Tescil Ne Zaman Alınır, Marka Tescil Ne Anlama Gelir, Marka Tescil Neden Gereklidir,
 
Marka Tescil İstanbul - İstanbul Marka Tescili
Marka Tescili
Marka Tescil Başvuru
Marka Tescil Belgesi
Marka Tescil Bilmek İstedikleriniz
Marka Tescil Analizler
Marka Tescil Belgesi İşlemleri
Marka Tescil

marka tescil

 
 
marka tescili marka tescil
       
  MARKA TESCİLİ YAZILAR DİĞER DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Marka Tescil Referanslarımız
 
Marka Tescil Araştırma
Marka Tescil Maliyeti
Marka Tescil Başvuru Formu
Marka Tescil Gerekli Evraklar
Türk Patent Enstitüsü
Marka Tescil Belgesi
Marka Tescil Ofisi
Marka Tescil İşlemleri
Marka Tescil Sorgulama
Marka Tescili
ISO 9001:2008 Kalite Belgesi
ISO 22000:2005 Belgesi
ISO 14001:2004 Belgesi
OHSAS 18001:2007 Belgesi
ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Belgesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Barkod Belgesi Danışmanlık
Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimleri
Sanayi Sicil Belgesi
Garanti Belgesi
marka tescil İstanbul marka tescil
  marka tescili marka tescil belgesi
       
2008 Copyright© | Akre Group® Danışmanlık Eğitim Marka İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Yönetimi ve Gözetim Hizmetleri Tel: 0536 696 15 91 | 0216 533 86 87 Facebook'ta Takip Et   

İso Belgelendirme İso Belgesi Helal Belgesi Kosher Belgesi GMP Belgesi Kapasite Raporu CE Belgesi