İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, Marka Tescil, Marka Tescili, Marka Tescil Belgesi, Marka Tescili Belgesi, İstanbul
 
Marka Tescil Belgesi  
ANASAYFA KURUMSAL BİYOGRAFİ LİNKLER SİTE HARİTASI SSS REFERANSLAR BİZE ULAŞIN
marka tescil belgesi
 
Ad/Firma
Telefon
E-mail
Konu
Açıklama
 
 

  Marka Tescil Belgesi: Anasayfa / Marka Tescili / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Kategori: Marka Tescili
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşverenler işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, çalışanlar da İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

İşverenler işyerinde alınan İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, çalışanları karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.Yapılacak eğitimin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç 2 iş günü içinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin tüzük ve yönetmeliklerde yer alan hükümler işyerindeki çıraklara ve stajyerlere de uygulanır.

İşverenler,devamlı olarak en az 50 çalışan istihdam ettikleri işyerlerinde Sağlıklı ve Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla;İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerini belirlemek,almak,uygulanmasını izlemek,denetlemek ve geliştirmek,iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek,işçilere İlkyardım ve acil müdahale ile önleyici ve koruyucu Sağlık ve Güvenlik hizmetlerini vermekle yükümlüdür.Bunun için İşverenler devamlı olarak en az 50 çalışan istihdam ettikleri işyerlerinde bu hizmeti vermek için İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi oluşturmakla yükümlüdür.Sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli çalışan istihdam edilen işyerlerinde her işveren bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurmakla yükümlüdür.İşverenler İş Sağlığı ve Güvenliği kurullarınca İSG mevzuatına uygun olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdürler.

Devamlı olarak en az elli çalışan istihdam eden işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, çalışanların sağlık durumunun ve alınması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki çalışan sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak ve bir işyeri sağlık güvenlik birimi oluşturmakla ,gerektiğinde diğer personeli görevlendirmekle yükümlüdür.

Sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli çalışan istihdam eden işverenler, işyerinin İş Güvenliği önlemlerinin sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki çalışan sayısına, işyerinin niteliğine ve tehlikelilik derecesine göre bir veya daha fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler.Bu mühendis ve teknik elemanların yetkilendirilmesi, çalışma usul ve esasları ÇSGB'nca çıkartılacak bir yönetmelikle  belirlenir.

İşverenler
İşyerindeki bütün riskleri değerlendirmek, önlemek ve kaynağında mücadele etmek.
İSG için araç ve gereçleri sağlamak.
Teknoloji ve yenilikleri takip etmek
Tehlikeli olanları, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirmek.
Toplu koruma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik vermek.
İş - donanım - çalışan arasında uyum sağlanması çalışmasını yapmak.
Aynı işyerinde birden fazla işveren varsa İSG konusunda birlikte davranmak.
Acil durum planları, yangın önleme planları ve tatbikatları yapmak, bunları kayıt altına almak.
Acil tahliye planları yapmak.
İSG için İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak.
Makine ve donanımlar için koruyucu ekipman bulundurmak.
Çalışanlara Kişisel koruyucu donanımlar sağlamak.
İşyerinde standart işaretlemeler yapmak.
Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda sınırlama ve koruma sağlamak.
Gürültü ve titreşimle mücadele uygulamaları yapmak.
Atıkların çevreye zarar vermesini önlemek.
Ekranlı araçlarla çalışmalarda gerekli iş güvenliği önlemlerini almak.
Çalışanları maruz kalacakları risklere karşı sağlık gözetimine tabi tutmak.
Eğitim ve bilgi dahil her türlü önlemi almak.
İSG politikaları geliştirmek, çalışan ve temsilcileri ile değerlendirme yapmak.
Organizasyon yapmak ve önlemleri tüm kademelerde uygulamak.
Çalışanları işyerindeki tehlikeler ve mesleki riskler konusunda bilgilendirmek.
Çalışanların İSG çalışmalarına katılmalarını sağlamak.
İSG çalışmaları için çalışanlara mali yük getirmemek.
Alınan tüm önlemlerin uygulamasını ve sonuçlarını denetlemek, gerekirse yeni önlemler almak zorundadırlar.

Çalışanlar
Çalışanlar, işverenin aldığı tüm İSG önlemlerine uymak,İş yeri Sağlık ve Güvenlik birimi çalışmalarını desteklemek,bu birim tarafından düzenlenecek bilgilendirme ve eğitim programlarına katılmak,verilecek talimatlara uymak zorundadır.
Kendilerine teslim edilen kişisel koruyucu donanımları ve ekipmanları düzgün kullanmak zorundadır.
Çalışanlar işverenin koyduğu tüm İSG kurallarına uymak, etkinliklere katılmak zorundadır.
 
Marka Tescil, Marka Tescili İçerik: Marka İsimleri, Marka İsmi Bulma, Marka İsimler, Marka İsimleri Bulma, Marka İsmi, marka ismi oluşturma, Marka İsim Tescil Yenileme, Marka İsim Tescilinin Avantajları, Marka İsim Tescili ve Markalaşma,
 
Marka Tescil İstanbul - İstanbul Marka Tescili
Marka Tescili
Marka Tescil Başvuru
Marka Tescil Belgesi
Marka Tescil Bilmek İstedikleriniz
Marka Tescil Analizler
Marka Tescil Belgesi İşlemleri
Marka Tescil

marka tescil

 
 
marka tescili marka tescil
       
  MARKA TESCİLİ YAZILAR DİĞER DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Marka Tescil Referanslarımız
 
Marka Tescil Araştırma
Marka Tescil Maliyeti
Marka Tescil Başvuru Formu
Marka Tescil Gerekli Evraklar
Türk Patent Enstitüsü
Marka Tescil Belgesi
Marka Tescil Ofisi
Marka Tescil İşlemleri
Marka Tescil Sorgulama
Marka Tescili
ISO 9001:2008 Kalite Belgesi
ISO 22000:2005 Belgesi
ISO 14001:2004 Belgesi
OHSAS 18001:2007 Belgesi
ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Belgesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Barkod Belgesi Danışmanlık
Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimleri
Sanayi Sicil Belgesi
Garanti Belgesi
marka tescil İstanbul marka tescil
  marka tescili marka tescil belgesi
       
2008 Copyright© | Akre Group® Danışmanlık Eğitim Marka İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Yönetimi ve Gözetim Hizmetleri Tel: 0536 696 15 91 | 0216 533 86 87 Facebook'ta Takip Et   

İso Belgelendirme İso Belgesi Helal Belgesi Kosher Belgesi GMP Belgesi Kapasite Raporu CE Belgesi