OHSAS 18001:2007 Belgesi, Marka Tescil, Marka Tescili, Marka Tescil Belgesi, Marka Tescili Belgesi, İstanbul
 
Marka Tescil Belgesi  
ANASAYFA KURUMSAL BİYOGRAFİ LİNKLER SİTE HARİTASI SSS REFERANSLAR BİZE ULAŞIN
marka tescil belgesi
 
Ad/Firma
Telefon
E-mail
Konu
Açıklama
 
 

  Marka Tescil Belgesi: Anasayfa / Marka Tescili / OHSAS 18001:2007 Belgesi

OHSAS 18001:2007 Belgesi

Kategori: Marka Tescili
Birçok kuruluş değişen mevuata işaret eden risk yönetim stratejisinin bir parçası olarak ve çalışanlarını korumak üzere bir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi (İSİGYS) kurmaktadırlar.

Bir İSİGYS; kuruluşların sürekli olarak sağlık ve iş güvenliği risklerini tanımlamasını ve kontrol etmesini, kaza potansiyelini azaltmasını sağlayan, yasal uygunluğun sağlanmasına yardımcı olan ve genel performansı geliştiren bir çerçeve sağlayarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını geliştirir.

OHSAS 18001 mesleki sağlık ve iş güvenliği yönetim sistemleri için uluslararası kabul görmüş değerlendirme spesifikasyonudur. 3. taraf belgelendirilebilir bir uluslararası standardın olmadığı bir boşluğu doldurmak üzere öncü ticaret organları, uluslararası standart kuruluşları ve belgelendirme kuruluşlarından seçilen kişiler tarafından geliştirilmiştir.

OHSAS 18001 aşağıdaki kritik konulara işaret etmektedir.
Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi
Yasal ve diğer gereklilikler
Amaç ve OHS programları
Kaynaklar, roller, sorumluluklar ve yetkiler
Yetkinlik, eğitim ve bilinç
İletişim, katılım ve danışma
Operasyonel kontrol
Acil durum hazırlığı ve müdahalesi
Performans ölçümü, izleme ve iyileştirme
2005’de,OHSAS Çalışma Grubu OHSAS 18001:1999’un, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi – spesifikasyonunun gözden geçirilmesi için çalışmaya başladı. OHSAS 18001 ulusal standart kuruluşları ve belgelendirme organları tarafından 1999’da geliştirilen bir spesifikasyon dokümanıdır.

Gözden geçirilmiş OHSAS 18001 standardının bir iç çalışma taslağı Ocak 2006’da yorumlar için genele yayınlandı. OHSAS çalışma grubunun Kasım 2006’da Madrid’deki toplantısında alınan 500’ün üzerinde görüşten oluşan bir değerlendirmenin ardından Kasım 2006’da ikinci bir taslağın yorumlar için dağıtımı yapıldı.

OHSAS çalışma grubu Mart 2007’de Şangay’da tekrar toplandı. 2. çalışma taslağı üzerindeki 500’ün üzerinde yorum değerlendirildikten sonra revize edilen standardın dili üzerinde bir fikir uzlaşmaya varıldı.

Yardımcı doküman olan OHSAS 18002, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği yönetim sistemleri OHSAS 18001’in uygulanması için rehber ile ilgili çalışma Temmuz 2007’in başında planlanmıştır.

OHSAS proje grubunun Şangay’daki yeni toplantısı çok başarılıydı ve yayınlanmak üzere kararlaştırılmış bir metnin oluşmasını sağladı. OHSAS 18001’in WD2’si ile kıyaslandığında toplantı sırasında metinde sınırlı, fakat önemli değişiklikler yapıldı.(örn. “çalışma yeri”, “danışmanlık” vs. İle ilgili hususların açıklığa kavuşturulması).

Yayınlanmadan önce taslağın hala bazı düzenlemelere, son düzeltmelere ve baskı düzenlemesine ihtiyacı var.

OHSAS 18001:2007’in 1 Temmuz 2007’de yayınlanması beklenmektedir. Bu yeni versiyon aynı madde sırasını izlemek ve ISO 14001:2004’deki değişiklikleri içermek suretiyle ISO 9001:2000 ve ISO 14001:2004 ile daha yakınlaşmıştır. Bu Yönetim Sistemi entegrasyonunu teşvik edecek ve OHSAS’a olan ilgiyi muhtemelen arttıracaktır. OHSAS 18001:2007 aynı zamanda daha sonuç odaklıdır.

Ne değişecek?
OHSAS standardının 2007 versiyonu öncülünden aşağıdaki şekilde farklılaşacaktır:

“İş Güvenliği” ile dengelenecek şekilde “Sağlık”’ın önemi daha fazla vurgu yapılmıştır.
İş Güvenliğine odaklanılmıştır, mal, güvenlik, vs. ile odak dağıtılmamıştır.
“Kaza” terimi yerine “olay” terimi kullanılmıştır.
Davranış, beceri ve diğer insani faktörlerin dahil edilmesi tehlikelerin tanımlanması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi ile yetkinlik, eğitim ve bilinç ile ilgili unsurlar olarak kabul edilmelidir.
İSİG planlamasının bir parçası olarak kontrolün delege edilmesi ile ilgili yeni bir gereklilik oluşturulmuştur
Değişiklik Yönetimi artık daha net ve açık olarak ifade edilmiştir.
ISO 14001 ile paralel olarak “Uygunluğun değerlendirilmesi” ile ilgili yeni bir madde getirilmiştir.
Katılım ve danışmanlıkla ilgili yeni gereklilikler getirilmiştir.
Olayların soruşturulması ile ilgili yeni gereklilikler getirilmiştir.
Daha önceki versiyonda olduğu gibi artık OHSAS 18001 kendisini bir spesifikasyon veya doküman olarak değil bir standart olarak tanımlamaktadır. Bu OHSAS 18001’in iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemleri hakkındaki ulusal standartlar için temel teşkil edecek şekilde artan uyumunu göstermektedir.
“Olaylar”, “Risk”, “Risk Değerlendirmesi” gibi majör olanlar da dahil yeni tanımlar eklenmiştir ve mevcutlar revize edilmiştir.
“Tolere edilebilir risk” terimi “kabul edilebilir risk” terimi ile değiştirilmiştir.
“Tehlike” teriminin tanımı artık “mala veya işyeri ortamına olan zarar”’ı kapsamamaktadır. Artık bu tür bir “hasar”’ın OHSAS standardının amacı olan iş sağlığı ve iş güvenliği yönetimi ile direkt olarak ilgili olmadığı kabul edilmekte olup, bu daha çok varlık yönetimi konusu kapsamına dahil edilmiştir. Bunun yerine iş sağlığı ve iş güvenliği üzerinde etkisi olma olasılığı olan böyle bir “hasar” kuruluşun risk değerlendirme süreci içerisinde tanımlanmalı ve uygun risk kontrollerinin uygulnaması yoluyla kontrol edilmelidir.
Özet olarak OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 ve ISO 9001:2000 ile daha uyumlu hale gelmiş, iş sağlığı ve iş güvenliği yönetimi ile ilgili modern ve kanıtlanmış konseptleri kapsamış ve unsur ve tanımları daha rafine hale getirilmiştir.

İki yıllık geçiş süresi
Hali hazırda OHSAS 18001’e göre belgelendirilmiş olan kuruluşların 1 Temmuz 2009’a kadar iki yıllık bir geçiş süresi olacaktır. Yeni değişikliklerden yararlanmak için kuruluşlar iyileştirmeleri ve düzenlemeleri çok geçmeden uygulamaya başlamalıdırlar.

OHSAS 18001:2007’i sonuçlandırmak bir kuruluştaki tüm iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili sorunların çözümünün ilacı değildir, fakat uluslararası anlamda kabul görmesi anlamında ve bütün bir yönetim sistemi vasıtasıyla daha iyi bir çalışma ortamının yaratılmasında ve sürekli iyileştirmenin sağlanmasında belki de benzersizdir.

Çalışanlar, müşteriler ve toplum ile ilgili çalışma ortamında varolan risklerin azaltılması için resmi bir usul oluşturmak isteyen tüm kuruluşlara uygulanabilir.

 
Marka Tescil, Marka Tescili İçerik: Marka Örnekleri, Marka Olmak, Marka Oluşturma, Marka Patent, Marka Nedir, Marka Nedir?, Marka Mal Ve Hizmet Sınıfları, Marka Patent Almak, Marka Olmak Marka Tescil,
 
Marka Tescil İstanbul - İstanbul Marka Tescili
Marka Tescili
Marka Tescil Başvuru
Marka Tescil Belgesi
Marka Tescil Bilmek İstedikleriniz
Marka Tescil Analizler
Marka Tescil Belgesi İşlemleri
Marka Tescil

marka tescil

 
 
marka tescili marka tescil
       
  MARKA TESCİLİ YAZILAR DİĞER DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Marka Tescil Referanslarımız
 
Marka Tescil Araştırma
Marka Tescil Maliyeti
Marka Tescil Başvuru Formu
Marka Tescil Gerekli Evraklar
Türk Patent Enstitüsü
Marka Tescil Belgesi
Marka Tescil Ofisi
Marka Tescil İşlemleri
Marka Tescil Sorgulama
Marka Tescili
ISO 9001:2008 Kalite Belgesi
ISO 22000:2005 Belgesi
ISO 14001:2004 Belgesi
OHSAS 18001:2007 Belgesi
ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Belgesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Barkod Belgesi Danışmanlık
Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimleri
Sanayi Sicil Belgesi
Garanti Belgesi
marka tescil İstanbul marka tescil
  marka tescili marka tescil belgesi
       
2008 Copyright© | Akre Group® Danışmanlık Eğitim Marka İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Yönetimi ve Gözetim Hizmetleri Tel: 0536 696 15 91 | 0216 533 86 87 Facebook'ta Takip Et   

İso Belgelendirme İso Belgesi Helal Belgesi Kosher Belgesi GMP Belgesi Kapasite Raporu CE Belgesi