ISO 9001:2008 Kalite Belgesi, Marka Tescil, Marka Tescili, Marka Tescil Belgesi, Marka Tescili Belgesi, İstanbul
 
Marka Tescil Belgesi  
ANASAYFA KURUMSAL BİYOGRAFİ LİNKLER SİTE HARİTASI SSS REFERANSLAR BİZE ULAŞIN
marka tescil belgesi
 
Ad/Firma
Telefon
E-mail
Konu
Açıklama
 
 

  Marka Tescil Belgesi: Anasayfa / Marka Tescili / ISO 9001:2008 Kalite Belgesi

ISO 9001:2008 Kalite Belgesi

Kategori: Marka Tescili
ISO'nun Tanımı
ISO International Organization for standardizasyon' un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 9001 ise etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart  merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization of standardization–IOS) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye’deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK'a verilmiştir.

Farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler için geliştirilen farklı standartlar zaman zaman "ticaret için teknik engel" olarak kullanılmaktadır. İşte ISO' nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9000 kalite yönetim standartları ve diğer ürün standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.

ISO 9000 Nedir?
Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001 Nedir?
Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

ISO 9001:2008 Nedir?
ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun 2009 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu).


ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarında Yapacağımız Faaliyetler
1. Üst Yönetim ile görüşme, şirketin mevcut yapısının ve durumunun analiz edilmesi.
2. ISO 9001:2008 KYS Temel Eğitimin düzenlenmesi
3. Şirket organizasyonunun yapılması. Organizasyon içerisinde pozisyonların
belirlenmesi ve belirlenen pozisyonlar için atamaların yapılması ve Yönetim
Temsilcisinin belirlenmesi,
4. ISO 9001:2008 KYS dokümantasyon ile ilgili Eğitim düzenlenmesi
5. Proseslerin Yönetimi ve Etkileşimi ile ilgili Eğitim düzenlenmesi
6. Kalite Politikasının, Vizyon ve Misyonun Belirlenmesi
7. Ana süreçlerin ve ana süreçlere bağlı alt süreçlerin belirlenmesi
8. Süreçlere ait girdilerin, çıktıların, performans kriterlerinin ve birbirine olan etkilerinin
belirlenmesi
9. Süreçlerin izlenmesi ile ilgili metotların tanımlanması
10. Vizyon misyonla ve kalite politikası ile tutarlı Kalite Hedeflerin Belirlenmesi
11. Organizasyondaki personelin nitelikleri, görev yetki ve sorumluluklarının yazılı
hale getirilmesi
12. Ürün kalite planlarının yazılı hale getirilmesi
13. Belirlenen proseslerin dokümante edilme seklinin belirlenmesi ve yazılı hale
getirilmesi (Örnek: proses haritaları, proses kalite planı, is akis diyagramları vb.)
14. ISO 9001 standardın zorunlu kıldığı ve mevcut yapının ön gördüğü Prosedürlerin
yazılı hale getirilmesi
15. ISO 9001 standardın ürün gerçekleştirmeye yönelik operasyon, izleme ölçme,
talimatları ve tanımlama izlenebilirlik, vb. talimatların yazılı hale getirilmesi
16. ISO 9001 belgesi için gerekli Form, rapor, plan, çizelge vb. dokümanların ihtiyaca
uygun olarak tasarımı
17. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine ait El Kitabinin hazırlanması ve hazırlanan
tüm dokümanların uygulama öncesi sorumlularınca okunarak gözden geçirilmesi ve
varsa gerekli değişikliklerin yapılması.
18. Üretim personeli ve çalışan diğer personele ISO 9001 belgesi ile ilgili
Bilgilendirme eğitimin düzenlenmesi
19. Üretim personeli ve çalışan diğer personele Kalite Politikası Kalite hedefleri ve
ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi dokümantasyonu hakkında bilgilendirme eğitiminin
düzenlenmesi
20. Kalite Yönetim Sistemi ( ISO 9001 ) Dokümantasyonun Onaylanmasını Müteakip
Uygulamanın Başlatılması
21. Dokümanların ilgililere dağıtımının yapılması ve doküman kontrol sisteminin
denetlenmesi
22. Dış Kaynaklı kullanılan mevzuatlar yönetmeliklerin tespiti ve izleme yöntemlerinin
belirlenmesi
23. Kayıtların saklanma süreleri ve muhafazası ile ilgili metotların belirlenmesi ve
uygulamalarının yapılması
24. Arşiv ortamının belirlenmesi ve uygulamaların yapılması
25. Tedarikçilerin ilgili kriterler paralelinde değerlendirilmesinin yapılması
26. Müşteri memnuniyeti ile ilgili çalışmaların yapılması (Müşteri anketleri)
27. Müşteri memnuniyeti ile ilgili sonuçların değerlendirilmesi ve yapılacak düzeltici
ve önleyici faaliyetlerin uygulanması
28. Personel anketlerinin yapılması ve personelin görüş öneri ve isteklerinin alınması
29. Personel görüş öneri ve isteklerinin değerlendirilmesi
30. ISO 9001 belgesi Ürün-Hizmet planlama ve gerçekleştirme ile ilgili gerekliliklerin
ve uygulamaların yapılması
31. Kalibrasyona tabii İzleme ve Ölçme cihazlarının kalibrasyonlarının yapılması
32. Yıllık eğitim programlarının gözden geçirilmesi ve ihtiyaç duyulan iç eğitimlerin
belirlenmesi ve programlara dahil edilmesi
33. Eğitim etkinlik değerlendirme metotlarının tespiti ve uygulamaların yapılması
34. Çalışanların performans ölçme kriterlerinin tespiti ve uygulamaların yapılarak
gerekli verilerin elde edilmesi
35. ISO 9001 İç tetkik ile ilgili eğitimin yapılması
36. İç tetkik sorularının hazırlanması ve İç tetkik planının yapılması
37. ISO 9001 KYS Yönetim Sistemlerinin tüm elemanlarının denetlenmesi ve
sonuçlarının rapor haline getirilmesi
38. Takip tetkiklerinin gerçekleştirilmesi
39. Veri analizi ve istatistik çalışmaların yapılması ve sonuçlara göre gerekli düzeltici
ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi
40. Uygun olmayan ürün-hizmetin kontrolü ile ilgili belirlenen metotlar ışığında
uygulamaların yapılması
41. Diğer proseslerle ilgili etkin bir Düzeltici ve önleyici faaliyet planlaması yapılması
ve gerekli faaliyetlerin planlanarak uygulamaya alınması
42. Yapılan bütün düzeltici ve önleyici faaliyetlerin sonuçlarının etkinliğinin gözden
geçirilmesi
43. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Performansı ile ilgili olarak üst yönetime rapor
verilmesi
44. Yönetiminin Gözden Geçirme Toplantısının planlanması, Yönetiminin gözden
geçirme toplantısının gerçekleştirilmesi, hedeflerin ve sistemin değerlendirilmesi
45. ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi
46. Belgelendirme kuruluşunun seçimi ve Belgelendirme kurulusuna müracaat için
gerekli hazırlık ve çalışmaların yapılması
47. Belgelendirme tetkiki hususunda gerekli bilgilendirmenin sağlanması
48. Belgelendirme denetimine girilmesi
49. Belgelendirme tetkiki sonuçlarına göre tespit edilen eksikliklerin tamamlanması
50. İyileşmeye yönelik çalışmaların yapılması
51. Şirket talep ve beklentilerinin karşılanma düzeyinin ait çıktıların ölçülmesi
 
Marka Tescil, Marka Tescili İçerik: Marka Patent Sorgulama, Marka Patent Tescil, Marka Patent Tescil Araştırma, Marka Patent Tescil Gerekli Evraklar, Marka Patent Tescil Belgesi, Marka Patent Sınıfları, Marka Patent Tescil Başvuru Evraklar, Marka Patent Tescil Başvuru,
 
Marka Tescil İstanbul - İstanbul Marka Tescili
Marka Tescili
Marka Tescil Başvuru
Marka Tescil Belgesi
Marka Tescil Bilmek İstedikleriniz
Marka Tescil Analizler
Marka Tescil Belgesi İşlemleri
Marka Tescil

marka tescil

 
 
marka tescili marka tescil
       
  MARKA TESCİLİ YAZILAR DİĞER DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Marka Tescil Referanslarımız
 
Marka Tescil Araştırma
Marka Tescil Maliyeti
Marka Tescil Başvuru Formu
Marka Tescil Gerekli Evraklar
Türk Patent Enstitüsü
Marka Tescil Belgesi
Marka Tescil Ofisi
Marka Tescil İşlemleri
Marka Tescil Sorgulama
Marka Tescili
ISO 9001:2008 Kalite Belgesi
ISO 22000:2005 Belgesi
ISO 14001:2004 Belgesi
OHSAS 18001:2007 Belgesi
ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Belgesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Barkod Belgesi Danışmanlık
Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimleri
Sanayi Sicil Belgesi
Garanti Belgesi
marka tescil İstanbul marka tescil
  marka tescili marka tescil belgesi
       
2008 Copyright© | Akre Group® Danışmanlık Eğitim Marka İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Yönetimi ve Gözetim Hizmetleri Tel: 0536 696 15 91 | 0216 533 86 87 Facebook'ta Takip Et   

İso Belgelendirme İso Belgesi Helal Belgesi Kosher Belgesi GMP Belgesi Kapasite Raporu CE Belgesi