Marka Tescili Marka Tescil Belgesi, Marka Tescil, Marka Tescili, istanbul, istanbul Marka Tescili , Marka Tescil, Marka Tescili, Marka Tescil Belgesi, Marka Tescili Belgesi, İstanbul
 
Marka Tescil Belgesi  
ANASAYFA KURUMSAL BİYOGRAFİ LİNKLER SİTE HARİTASI SSS REFERANSLAR BİZE ULAŞIN
marka tescil belgesi
 
Ad/Firma
Telefon
E-mail
Konu
Açıklama
 
 

Marka Tescili

Marka Tescil Araştırma
AKRE GROUP DANIŞMANLIK; ülkemizde kalite bilincinin yerleşmesine katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası kabul görmüş mevzuatla...

Marka Tescil Maliyeti
AKRE GROUP DANIŞMANLIK; ülkemizde kalite bilincinin yerleşmesine katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası kabul görmüş mevzuatla...

Marka Tescil Başvuru Formu
AKRE GROUP DANIŞMANLIK; ülkemizde kalite bilincinin yerleşmesine katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası kabul görmüş mevzuatla...

Marka Tescil Gerekli Evraklar
AKRE GROUP danışmanları, bilgi ve deneyimin paylaştıkça çoğalacağına inanan, sağladığımız hizmetlerin kalitesinden ödü...

Türk Patent Enstitüsü
Türk Patent Enstitüsü- Sınai Mülkiyet Haklarının Tescilini Gerçekleştiren Tek Kamu Kurumudur.
AKRE GROUP danışmanları, b...

Marka Tescil Belgesi
AKRE GROUP danışmanları, bilgi ve deneyimin paylaştıkça çoğalacağına inanan, sağladığımız hizmetlerin kalitesinden ödü...

Marka Tescil Ofisi
AKRE GROUP DANIŞMANLIK; ülkemizde kalite bilincinin yerleşmesine katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası kabul görmüş mevzuatla...

Marka Tescil İşlemleri
AKRE GROUP danışmanları, bilgi ve deneyimin paylaştıkça çoğalacağına inanan, sağladığımız hizmetlerin kalitesinden ödü...

Marka Tescil Sorgulama
AKRE GROUP DANIŞMANLIK; ülkemizde kalite bilincinin yerleşmesine katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası kabul görmüş mevzuatla...

Marka Tescili
Ülkemizde kalite bilincinin yerleşmesine katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası kabul görmüş mevzuatlar, kurallar ve standartla...

Marka Tescil
AKRE GROUP DANIŞMANLIK; ülkemizde kalite bilincinin yerleşmesine katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası kabul görmüş mevzuatla...

Marka ve Hukuk İlişkisi
Marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibi, özel düzenlemelerden ve genel olarak da Türk Ti...

Marka Sınıfları Hakkında
Marka tescili sınıflara göre yapılmaktadır. Tescil işlemini tek bir sınıfta yapabileceğiniz gibi tüm sınıflarda da yapabili...

Markalaşma Stratejisi
1. DEVLERİ İNCELEYİN
İşe, dev şirketlerin yarattıkları markaları inceleyerek başlay...

Hangi Sınıflarda Müracaat Etmeliyim?
İlk öncelikle faaliyet gösterdiğiniz ana sektörü tespit edip ilgili ürün ve/veya hizmelerinizi belirlemeniz gerekecektir. Bunun...

Marka Vekili
Marka Vekilleri sınai haklarla ilgili konularda, ilgili kişileri Enstitü nezdinde temsil eden...

Marka Mevzuatı
MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
KARARNAME NO: 556
KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995
RESMİ GAZETE TARİH...

Markanın İşlevleri
Malın Menşeini Gösterme İşlevi
Ayırt Etme İşlevi
Malın kalitesini garanti etme işlevi
Reklam işlevi
Alıcıyı ...

Tescilli Markanın Sağladığı Yasal Haklar
556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 5833 sayılı Kanun gereğince tescilli markaların sağladığı yasal haklar;<...

Bireysel Yurtdışı Tescil
Madrit Protokolü, CTM, OAPI UNION gibi çeşitli anlaşmalar ile oluşturulan birlikler dışında kalan ülkelerde, OAPI UNION
OAPI UNION
OAPI UNION Patent ve Trademark Ofisi nezdinde yapılan marka tescilleri, markanız...

CTM
OHIM Nezdinde Topluluk Marka Tescili
Marka tescil edil...

WIPO
(Madrit Protokolüne Göre Uluslararası Marka Tescili)
Madrid Protokolü markaların İsviçre'nin Cenova kentinde kurulmuş olan W...

Marka İzleme
Marka haklarınızın etkin bir şekilde korunabilmesi için, Türk Patent Enstitüsü Başkanl...

Markanın Devamlılığı İşlemleri
Marka Yenileme
Tescilli markanın koruma süresi başv...

Tanınmış Markanın Korunma Zorunluluğu
Markaların korunmasının amacı, başkasının faaliyetine haksız bir şekilde zarar vermeyi ...

Tanınmış Marka
Firmalar malların rakiplerinin mallarından ayırmak, yeni müşteriler kazanmak ve mevcut müşteriler çevresini korumak amacıyla i...

Marka Tescil Belgesinin Düzenlenmesi
Markanın Resmi Bültende yayınlandığı tarihten itibaren 3 aylı...

Resmi Marka Bülteni
Markanın, Resmi Marka Bülteninde yayınlandığı tarihten itibaren 3 ay b...

Marka Ön Araştırması
Marka Tescili için öncelikle tescil edilmesi i...

Erken Marka Müracaatı
 Müracaat edilen gün, saat ve dakika itibarıyla

® ve ™ İbarelerinin Anlamları
® ibaresi ingilizce Registration kelimesinin kısaltması olup, Kayıt Altına Alınmıştır (Tescil Edilmiştir) anlamlarına gelmek...

Fikri Hakların Yönetimi
Fikir ürünleri,  işletmelerin öz varlıklarını oluşturan unsurlar arasında önemli bir pay sahibi durumuna gelmiştir. İ...

Patent ve Faydalı Model Teşvikleri

YURT...


Kosgeb Marka Tescil Desteği
SINAİ MÜLKİYET HAKKI DESTEĞİ

Uluslararası Marka Tescili
Madrid Protokolü, 70'in üzerindeki ülke için Dünya Fikri Haklar Organizasyonu (WIPO) nezdinde yapılan marka başvurusudur. Başvu...

Topluluk Marka Tescil Başvurusu
Avrupa Birliği'ne üye ülkeler için yapılan marka t...

Bölgesel Marka Tescilleri
Bölgesel marka tescilleri, belirli bir bölgede yer alan tüm ülkeler içi...

Ulusal Marka Tescili
Ulusal marka tescilleri, Marka Olmak
Marka olmanın / Markalaşmanın pah...

Marka Koruma Süresi
Tescil edilen markalar 10 yıl süreyle korunur. Onuncu yılda Marka Sorgulama
Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir

Marka İsmi
Marka için tercih edilen isim, markanın en önemli elemanıdır.

Marka Yönetiminde Ana Noktalar
Şirketin işbirliği yaptığı firmaların ve müşterilerinin marka algılamalar...

Marka Olmak veya Marka Olmamak
Markanın sadece isim olmadığı yönetilmesi gerektiği günümüzde anla...

Marka Yönetimi
İhracata yönelik çalışan ve ara ürün üreten firmaların geleceklerinin İyi Bir Markanın Özellikleri
a) Markanın söylenişi kolay olmalı. Başkalarıyla karışmamalı. Tanı...

Marka Amblem ve Logotayp
Harflerde yapılacak deformasyonları, harfleri birbirine yaklaştırmakla, yapıştırmakla ya da aşırı açmakla, harflerde renk ve...

Amblem Çeşitleri
Bazı biçimlerden hareketle amblemler oluşmaktadır. Bu biçimsel değişiklikleri, yorum farklılıklarını Grafik Tasarımcı Abdu...

Amblem ve Logotayp
Bir ürünün veya firmanın soyut bir sözcük olan siminin (markasının) ...

Logo Nedir?
Logo, bir ürünün, firmanın ya da hizmetin isminin, harf ve resimsel öğ...

Danışmandan Beklentileriniz
Danışmanlık bir kişi ve kuruluşa uzmanlık alanıyla ilgili yön veren ...

Başarılı Markalar ve Sloganları
Addresistanbul
Ev Ve Yaşam Karması
8x4
Her An Her Şeye Hazırsın!
Abbate
Bir Gömlek Üstün
Abc
Farkı Fiyat...

Patentin Hükümsüzlüğüyle İlgili Davalar
Aşağıdaki hallerde patentin hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tar...

Patent Haklarına Tecavüz Suçunu İşleyenlere Verilecek Cezalar
Başkasının tescilli patentini taklit eden, Patent Sahibinin Açabileceği Davalar ve Talepleri
Patent hakları tecavüze uğrayan patent sahibi mahkemelerde dava açarak a...

Patent Hakkı Sahibi Patentten Doğan Haklarını Ne Zaman Kullanabilir ?
Aşağıda yazılı fiiller patent haklarına tecavüz sayılır:


Patent Haklarına Tecavüz Sayılan Durumlar
Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya t...

Patent Tescilinden Doğan Haklar
Patent hakkı sahibi, buluşun yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal v...

Marka Taklit Suçu İşleyenlere Verilecek Cezalar

Başkasının tescilli markasını taklit eden,Marka Sahibinin Açabileceği Davalar ve Talepleri
• Marka sahibi, marka hakkına tecavüz fillerinin tespiti için delillerin tespiti davası açabilir.

• Marka hakkına tec...


Garanti Belgesi
İmalatçı – üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve

Sanayi Sicil Belgesi
SANAYİ SİCİL BELGESİ NEDİR?
6948 sayılı Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimleri
Firmamız aşağıdaki eğitimleri vermektedir.
Barkod Belgesi Danışmanlık

Barkod; bir harf, rakam ya da özel işaretlerin çubuklarla simgelenmiş h...

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşverenler işyerlerinde ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Belgesi
Günümüzde, sadece çalışanlarıyla değil, müşterileri, iş ortakları ve hissedarlarıyla birlikte tanımlanan kurumlarda, bilg...

OHSAS 18001:2007 Belgesi
Birçok kuruluş değişen mevuata işaret eden risk yönetim stratejisinin bir parçası olarak ve çalışanlarını korumak üzere b...

ISO 14001:2004 Belgesi
Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel v...

ISO 22000:2005 Belgesi
ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
Sağlıklı olmak, bir insanın en temel ...

ISO 9001:2008 Kalite Belgesi
ISO'nun Tanımı
ISO International Org...

 
 
Marka Tescil İstanbul - İstanbul Marka Tescili
Marka Tescili
Marka Tescil Başvuru
Marka Tescil Belgesi
Marka Tescil Bilmek İstedikleriniz
Marka Tescil Analizler
Marka Tescil Belgesi İşlemleri
Marka Tescil

marka tescil

 
 
marka tescili marka tescil
       
  MARKA TESCİLİ YAZILAR DİĞER DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Marka Tescil Referanslarımız
 
Marka Tescil Araştırma
Marka Tescil Maliyeti
Marka Tescil Başvuru Formu
Marka Tescil Gerekli Evraklar
Türk Patent Enstitüsü
Marka Tescil Belgesi
Marka Tescil Ofisi
Marka Tescil İşlemleri
Marka Tescil Sorgulama
Marka Tescili
ISO 9001:2008 Kalite Belgesi
ISO 22000:2005 Belgesi
ISO 14001:2004 Belgesi
OHSAS 18001:2007 Belgesi
ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Belgesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Barkod Belgesi Danışmanlık
Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimleri
Sanayi Sicil Belgesi
Garanti Belgesi
marka tescil İstanbul marka tescil
  marka tescili marka tescil belgesi
       
2008 Copyright© | Akre Group® Danışmanlık Eğitim Marka İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Yönetimi ve Gözetim Hizmetleri Tel: 0536 696 15 91 | 0216 533 86 87 Facebook'ta Takip Et   

İso Belgelendirme İso Belgesi Helal Belgesi Kosher Belgesi GMP Belgesi Kapasite Raporu CE Belgesi